Opłaty studentów

Strona do sprawdzania numeru konta oraz aktualnego salda.
Aby się zalogować wprowadź swój numer albumu oraz nazwisko (małymi literami).

Informujemy, iż saldo aktualizowane jest raz dziennie (w nocy).
Wszelkie operacje na kontach odbywają się z kilkudniowym opóźnieniem.

Prosimy przestrzegać polskich znaków - ąćęłńóśżź.

Nr albumu:  

Nazwisko:  W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt
informatyk@wsbif.pl lub kwestura@wsbif.plING BANK ŚLĄSKI S.A. O/REGIONALNY W KATOWICACH
NR : 62 1050 1214 1000 0022 5607 9894